คอนโดหัวหิน พร้อมอยู่

 • ชื่อโครงการ 
  มาย รีสอร์ท คอนโด หัวหิน
 • ที่ตั้งโครงการ 
  ถนนเขาตะเกียบ-หัวหิน ตําบลหนองแก 
  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 • ขนาดโครงการ 
  เฟส 1 : 4 ไร่ 3 งาน 22.4 ตารางวา (จํานวน 211 ยูนิต) 
  เฟส 2 : 4 ไร่ 3 งาน 22.3 ตารางวา (จํานวน 197 ยูนิต) 
  รวม 408 ยูนิต 
 • รูปแบบโครงการ 
  คอนโดมิเนียมที่พักอาศัย สูง 7 ชั้น จํานวน 6 อาคาร 
 • ที่จอดรถ 
  พื้นที่จอดรถ 250 คัน รวมจอดซ้อนคัน ประมาณ 60% 
  (รวม 2 เฟส) 
 • ประเภทห้อง 
  2 ห้องนอน (Standard) 66.06 ตารางเมตร 
  2 ห้องนอน (Corner) 75.36-85.86 ตารางเมตร 
  2 ห้องนอน (Extra Corner) 91.91-105.34 ตารางเมตร 
  ดูเพล็กซ์ & เพนเฮ้าส์ 145.10-364.15 ตารางเมตร