Design Inspiration

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเกาะซันโดรีนี โดดเด่นด้วยโทนสีฟ้า-ขาว
สะท้อนถึงน้ำทะเลและพื้นทราย
คอนโดตากอากาศที่ไม่เหมือนใครบน
พื้นที่ใช้สอยได้จริง