“ขอบคุณที่สนใจโครงการ My Resort Huahin ทางทีมงานได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว
จะดำเนินการติดต่อกลับไปทางข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยเร็วที่สุด”